Text Size

Geweld binnen het gezin, nog steeds een tragische realiteit

Het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten publiceerde in maart een studie over geweld tegen vrouwen. De cijfers zijn alarmerend: een derde van de vrouwen in Europa ondergaat ooit een vorm van fysiek of seksueel geweld. In ons land gaat het om 36% van de vrouwen ouder dan 15 jaar. De meeste gevallen van geweld worden gepleegd door mensen uit de omgeving van de slachtoffers, waaronder ook binnen het gezin zelf.

Artikel van de website van onze Belgische zusterorganisatie LSP

Volgens een studie van Amnesty International uit januari werden 13% van de Belgische vrouwen ooit het slachtoffer van verkrachting en 25% werden door hun partner tot seksuele daden gedwongen die ze niet wensten. Verschillende studies geven aan dat één op de acht vrouwen het slachtoffer wordt van geweld binnen het gezin. Het is overigens de belangrijkste doodsoorzaak voor vrouwen tussen 16 en 44 jaar in de 35 landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Er zijn verschillende redenen voor: alcoholisme, precaire levensomstandigheden, de dader die zelf geweld onderging tijdens zijn jeugd, controledrang van de echtgenoot,… Maar het fundamentele punt is de positie van vrouwen in de samenleving en het vernederende vrouwbeeld dat dominant is. Seksisme en het voorstellen van vrouwen als lustobject zijn overal aanwezig in de Westerse kapitalistische samenleving.

Vaak wordt gezegd dat vrouwen steeds uit een gewelddadige relatie kunnen wegvluchten. Dat is echter niet evident. Vaak zitten opvangcentra voor vrouwen overvol en het is vaak ook vanuit financiële redenen moeilijk om een gewelddadige partner te verlaten. De loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft rond de 20% in ons land, vrouwen werken meer deeltijds (met dus ook een deeltijds loon),… Een ander voorbeeld: van de 55.000 mensen die vanaf 1 januari 2015 hun inschakelingsuitkering dreigen te verliezen, zijn volgens cijfers van het ABVV 64% vrouwen. Die gegevens volstaan om te verduidelijken dat sensibiliseringscampagnes niet volstaan om het probleem op te lossen.

Om een einde te maken aan onderdrukking van vrouwen, moeten we komaf maken aan het huidige systeem dat gebaseerd is op onderdrukking en uitbuiting. Voor een echte emancipatie van vrouwen moeten we opkomen tegen het kapitalisme en omgekeerd kan niet tegen het kapitalisme gestreden worden zonder de vrouwenrechten op te nemen.

Enkele cijfers uit Europa

  • 33% van de Europese vrouwen wordt het slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld, waarvan 22% door een intieme partner. Het gaat in totaal om 62 miljoen vrouwen!
  • 5% werd verkracht
  • 43% onderging reeds een vorm van psychologisch geweld binnen het gezin
  • 33% werd het slachtoffer van geweld door een volwassene tijdens hun kindertijd
  • 67% heeft het geweld niet aangegeven
  • 55% werd al seksueel lastig gevallen