Text Size

Luchtvervuiling rampzalig in Hong Kong

Luchtvervuiling boven Hong KongOp 22 en 23 maart was de luchtvervuiling in Hong Kong zo erg dat de lucht giftig werd. “Vervuiling swingt de pan uit”, was de centrale boodschap van heel wat media. De luchtvervuilingindex API bereikte het niveau “ernstig” in Hong Kong en doorheen Guangdong. Maandagnamiddag werd het hoogste niveau van 500 punten behaald in 10 van de 14 waarnemingsstations in Hong Kong. Op dinsdag was dat nog het geval in vijf stations. De concentratie van fijn stof was vijftien keer hoger dan het maximale niveau dat wordt aangeraden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vorige record op de API-index bedroeg 201 punten (in 2004).
Artikel door Chinaworker.info

 

Op Socialisme 2010 is er op zaterdag 24 april tussen 13u en 15u een debat gepland: "Wat na het falen van Kopenhagen?". Sprekers daarbij zijn Nicolas Croes, auteur van onze brochure over ecologie en een vertegenwoordiger van Ecolo-J, de groene jongerenbeweging in Wallonië.

 

Als een niveau boven de 100 punten wordt behaald, betekent dit dat de situatie gevaarlijk is en dat er waarschuwingen worden gedaan aan wie gevoelig is voor vervuiling. Boven de 200 punten wordt de situatie bijzonder ernstig en zijn er meer gevallen van hoest, problemen met droge keel en slijm.

Een zandstorm uit het noorden van China trok naar Hong Kong en versterkte de normale chronische smog in de stad. Die wordt veroorzaakt door de vele doorgaans verouderde auto’s, de energiestations die op kool draaien en de gevolgen van de industriële activiteit in de Delta regio, deze activiteit wordt vaak de “fabriek van de wereld” genoemd.

De zandstorm is de ergste in China sinds meer dan een jaar en heeft reeds 270 miljoen mensen in 16 provincies getroffen. Ook Peking kreeg een zandlaag over zich. De storm kreeg heel wat media-aandacht in China, maar toch lijkt het er op dat de autoriteiten van Hong Kong verrast waren. Er kwam pas op maandagochtend een waarschuwing voor de vervuiling. De vier dagen voor de zandstorm was de luchtvervuiling in Hong Kong echter al ernstig.

Er zijn in de lente steeds meer zandstormen vanuit het noorden van China. Het door de overheid gecontroleerde Engelstalige dagblad China Daily had het over meer dan 20 stormen per jaar of zes keer zoveel als 50 jaar geleden. Dit is het resultaat van woestijnvorming door ontbossing, intensieve veeteelt en globale klimaatveranderingen. Ondanks de bewering van de regering over het terugdringen van de woestijnvorming, stellen wetenschappers en meteorologen dat het probleem erger wordt. Bijna een kwart van het Chinese grondgebied bestaat uit woestijn.

 

Binnen blijven

Bij een luchtvervuiling van 100 punten op de API-index worden mensen met hart- of ademhalingsproblemen aangeraden om binnen te blijven. Aangezien een niveau werd waargenomen dat vijf keer zo hoog was, raadde het departement voor milieubescherming de 7,2 miljoen inwoners van Hong Kong aan om activiteiten buitenhuis te vermijden. Dat is natuurlijk niet te doen voor het leger van bouwvakkers, straatverkopers en andere werkenden die buiten lange werkdagen kloppen tegen lage lonen. De regering nam geen maatregelen om wie buiten werkt te compenseren of het werk te beperken. Minstens 120 mensen kwamen in het ziekenhuis terecht als gevolg van de vervuiling. Bijna 2.000 oudere mensen moesten worden behandeld voor ademhalingsproblemen.

De organisatoren van een gepland rugby-tornooi kondigden aan dat de bezoekende ploegen zelf maar moesten beslissen of ze zouden trainen of niet. Prentice Koo van Greenpeace stelde in de media dat hij bij wijze van experiment sigarettenrook in het equivalent van een luchtvervuilingmeter had geblazen, er was een halve sigaret nodig om aan 500 punten op de API-index te komen.

Greenpeace brengt heel wat kritiek op de luchtvervuilingindex van de lokale regering, deze index is niet zo strikt als de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De API beperkt zich tot vijf vervuilende elementen zoals lood en fijn stof. De index werd in 2009 aangepast, maar volgens milieuactivisten is het te laks en achterhaald.

 

Regering blijft passief

De regering heeft een systeem om te waarschuwen voor wervelstormen, maar lijkt niet in staat te zijn om te waarschuwen voor extreme vervuiling. Hahn Chu Hon-keung van Friends of the Earth beschuldigt de regering ervan dat het de nood aan een waarschuwingssysteem totaal negeert. “Als de situatie een dag vroeger was bekend geweest, dan had er iets kunnen gedaan worden om het transport en de energiesector wat te beperken om te vermijden dat de vervuiling nog erger zou worden.”

Koo van Greenpeace stelde dat er al op zondagavond hoge niveaus van vervuiling werden waargenomen, maar dat de regering pas de volgende dag een waarschuwing deed. Het antwoord van de regering deed meer denken aan een parodie. Milieuminister Edward Yau stelde op een persconferentie: “De bevolking kan meehelpen om de situatie te verbetering door het openbaar vervoer te gebruiken, door je motor af te zetten als je stil staat of door minder te roken.” Hij verklaarde dat de energiebedrijven bevel hadden gekregen om groene energie te gebruiken, maar dat het nog een paar dagen kon duren vooraleer dit resultaat zou opleveren. Volgens Yau zou de situatie tegen woensdagavond terug normaliseren op een niveau van 70 tot 120, waarbij moet worden opgemerkt dat 100 als gevaarlijk wordt ingeschat.

Regeringsleider Donald Tsang stelde in januari dat het onaanvaardbaar is dat de luchtkwaliteit vorig jaar één op de acht dagen een “gevaarlijk” niveau had bereikt. Zijn regering heeft evenwel geen serieuze maatregelen genomen. De arbeiders en armen hebben de minste bescherming, maar ook de rijken klagen over de vervuiling. In Business Week stelde de lokale verantwoordelijke van FedEx: “Ik ben bezorgd voor het welzijn van mijn kinderen. En ik ben ook bezorgd vanuit mijn standpunt als zakenman omdat het steeds moeilijker wordt om mensen aan te trekken en dat omwille van de luchtvervuiling.”

 

Overvolle wegen

De onverkozen regering van Hong Kong wil de verantwoordelijkheid volledig bij de zandstorm en “natuurlijke oorzaken” leggen. De woestijnvorming en andere factoren die de extreme weerkundige fenomeen veroorzaken, zijn absoluut niet “natuurlijk”. Er is dan ook massale strijd nodig om het systeem te veranderen en uit de handen van de kapitalisten en de autoritaire staat te halen.

De denktank Civic Exchange stelde dat het grootste probleem vandaag de vervuiling door de overvolle wegen is. Het verkeer is inderdaad rampzalig. Er is in Hong Kong relatief gezien het grootste aantal auto’s ter wereld. Vrachtwagens en bussen zijn de grootste vervuilers, goed voor 88% van de schadelijke deeltjes en 75% van het stikstofoxide. Een derde van de commerciële wagenvloot - 38.500 van de 117.000 voertuigen - draait op verouderde “pre-Euro” of “Euro I” motoren. De private bedrijven die het grotendeels gedereguleerde bussysteem controleren, beweren over onvoldoende middelen te beschikken om schonere wagens aan te schaffen. Ze willen dat de regering de rekening daarvoor betaalt. We denken dat dit een goed idee is, maar dan wel nadat deze bedrijven onder publiek bezit en gemeenschapscontrole zijn gebracht zodat de arbeiders er democratische controle op uitoefenen en kunnen werken aan een rationeel gepland systeem met een uitbreiding van het ondergronds metronetwerk waarbij er gratis openbaar vervoer wordt aangeboden als alternatief op het individueel wegverkeer.

De energiesector in Hong Kong draait vooral op kool, dat is goedkoper maar ook slechter voor het milieu. Er moet worden geïnvesteerd in hernieuwbare groene energie, maar dat zal niet gebeuren zolang de sector onder de controle van winsthongerige kapitalisten staat. Ook hier is er nood aan democratisch publiek bezit en controle van de energiesector. Idem voor de bouwsector, de motor van de economie in Hong Kong. Speculatie heeft geleid tot gevaarlijke projecten met wolkenkrabbers die alle lege ruimtes inpalmen waardoor de vervuiling en de warmte vast komen te zitten. Een socialistische en democratische planning van het transport, de energie en de stedenbouwkundige politiek is dringend noodzakelijk.

  • Het onmiddellijk installeren van een waarschuwingssysteem voor vervuiling
  • Een volledig geïntegreerd en democratisch gecontroleerd groen transportsysteem. Omkering van de privatisering en deregulering, waarbij de volledige transportsector in publieke handen komt. Gratis en degelijk openbaar vervoer.
  • Publiek bezit van de bouwsector onder democratische arbeiderscontrole. Voor een groene en socialistische stedenbouwkundige planning waarbij vervuiling wordt bestreden en de levensomstandigheden van de bevolking worden verbeterd. Voor betaalbare en degelijke huisvesting, stop de verspillende luxeprojecten.
  • Eenheid tussen milieubeweging en arbeidersstrijd in Hong Kong en China, en ook op globaal vlak. Voor internationaal socialisme en samenwerking op ecologisch vlak als enige oplossing op de klimaathorror van het kapitalisme.