Text Size

De planeet redden door tegen het kapitalisme te strijden. Democratische planning is enige oplossing

Kopenhagen: Kyoto deel 2...Bij de protestacties in Kopenhagen is er ook een delegatie van het CWI, de internationale organisatie waartoe Offensief behoort. Een groep leden en sympathisanten uit verschillende landen voert er campagne met een socialistisch antwoord op de ecologische crisis. Ook vanuit ons land vertrekt vandaag een eerste groep leden naar Denemarken. We publiceren een vertaling van het internationale pamflet dat wordt gebruikt.

Net voor de Klimaattop van start ging, kwamen er nieuwe alarmerende cijfers.

   

 • De uitstoot van koolstofdioxide bedraagt nu 385,2 ppm – het hoogste niveau sinds 650.000 jaar. (Wereld Meteorlogische Organisatie)
 • Ondanks de Kyoto-akkoorden in 1997, is de uitstoot met 41% toegenomen sinds 1990. Vorig jaar was er ondanks de economische crisis een verdere toename met 2%, wat meer is dan het jaarlijkse gemiddelde in de jaren 1990 (aldus NatureGeoscience).

Deze ontwikkelingen komen overeen met de ergste vooruitzichten van het VN Klimaatpanel dat een temperatuursstijging van 6 graden op een eeuw tijd voorzag. Vandaag vallen er al jaarlijks 300.000 doden op basis van directe of indirecte gevolgen van klimaatverandering. Wetenschappers stellen dat er slechts zes jaar tijd is (tot 2015) voordat de huidige destructieve energieconsumptie en productie “catastrofale” gevolgen zou hebben. Dat maakt duidelijk dat onze strijd een race tegen de klok is.

De klimaatcrisis wordt veroorzaakt door het kapitalistisch systeem en haar multinationale bedrijven. De politieke leiders in Kyoto en nu in Kopenhagen hebben geen oplossingen. Hun enige doel als regeringspartijen en overheden is om te vermijden dat ze als “klimaat-boosdoeners” worden gezien, maar intussen willen ze de verantwoordelijkheid wel doorschuiven naar anderen. De handel in emissierechten biedt geen enkele oplossing, het leidt gewoon tot een verderzetting van het gebruik van fossiele brandstoffen. De traditionele politici raken niet verder dan dit soort nepoplossingen omdat ze zelf worden gecontroleerd door de grote bedrijven, niet in het minst de olie- en energiebedrijven. De nummers één en twee op de lijst van grootste bedrijven ter wereld zijn de oliegiganten Exxon en Chevron. De nummers vier en vijf zijn General Electric en Wal-Mart. Indien we de macht van deze multinationals niet tegengaan – en dus ook hun politici – dan is een oplossing voor de klimaatcrisis niet mogelijk.

Er is nood aan een globale en democratische klimaatbeweging waarin arbeiders, jongeren, arme boeren en al wie geraakt wordt door de gevolgen van de klimaatveranderingen actief is. Er kan geen enkel vertrouwen worden gesteld in de regeringen of bedrijven.

Democratisch socialisme op wereldschaal is het enige alternatief op het kapitalistische systeem. In de plaats van middelen te verspillen aan winsten, bonussen, defensie en het vernietigen van de planeet, is er nood aan een democratische planning op basis van de behoeften van de bevolking en het leefmilieu.

Het CWI verdedigt volgende eisen:

   

 • Een doelstelling om de uitstoot met minstens 50% te verminderen tegen 2020 en met 90% tegen 2050
 • Nee tegen het opleggen van extra belastingen of accijnzen over de rug van de werkende bevolking. Laat de echte vervuilers betalen: de grote bedrijven
 • Massale publieke investeringen om fossiele en nucleaire energie te vervangen door hernieuwbare energie
 • Een massale overgang naar duurzaam transport, huisvesting, landbouw, bosbeheer en industrie op basis van een globale planning onder democratische arbeiderscontrole
 • Het omvormen van industrieën zoals de automobiel en de koolsector, waarbij de lonen en banen worden verdedigd en de technologische kennis wordt ingezet om sociaal nuttige en ecologische goederen te produceren
 • Voor de nationalisatie van de 500 multinationals die de wereld vandaag domineren, zowel op economisch als politiek vlak
 • Voor het mobiliseren en het verenigen van de dagelijkse strijdbewegingen voor jobs, welzijn en klimaat. Voor een internationale gezamenlijke strijd van vakbonden, milieugroepen en linkse partijen als Die Linke (Duitsland), NPA (Frankrijk), Syriza (Griekenland), etc. om socialistische en ecologisch bewuste massapartijen op te zetten

Het CWI is een internationale socialistische organisatie met afdelingen en leden in meer dan 40 landen.

   

 • In de VS en elders zijn CWI-afdelingen actief betrokken in de anti-oorlogsbeweging en worden bijvoorbeeld scholierenstakingen georganiseerd
 • In Sri Lanka, India en Pakistan komen onze afdelingen op voor de eenheid van alle arbeiders, tegen oorlog, terrorisme en etnisch/religieuze tegenstellingen
 • In Griekenland nam onze afdeling het voortouw in de campagne “Green Attack” waarmee onder meer werd tussengekomen onder de slachtoffers van de verschrikkelijke bosbranden
 • In Groot-Brittannië stonden onze leden vooraan onder vakbonden en jongeren in de strijd voor werk, onder meer bij Vestas, een bedrijf dat windenergie produceert
 • In Zuid-Afrika en Nigeria organiseren onze afdelingen de strijd tegen werkloosheid en besparingen in het onderwijs die het resultaat zijn van de kapitalistische globalisering en de rol van multinationals zoals Shell in Nigeria.
 • In Brazilië, Chili, Venezuela en Bolivia zijn onze afdelingen actief in de strijd tegen privatiseringen en voor de rechten van de inheemse bevolking
 • In Zweden is onze afdeling actief betrokken in campagnes tegen de aanleg van een nieuwe autosnelweg, voor de nationalisatie van de automobielsector om banen te redden en de productie te herorganiseren, voor een betere planning van het transport en gratis en degelijk openbaar vervoer, tegen de rechtse regering en haar aanvallen op arbeiders en milieu
 • In juni werd Joe Higgins van de Ierse Socialist Party verkozen in het Europees parlement na verschillende lokale massacampagnes, onder meer tegen een waterbelasting en voor de verdediging van Turkse bouwvakkers. Bij de Europese verkiezingen versloeg Joe Higgins de kandidaat van de grootste regeringspartij die al 20 jaar Europarlementslid was. Het CWI heeft ook gemeenteraadsleden in Australië, Duitsland, Engeland, Ierland en Zweden.