Horrorslachthuis in Tielt – stop de winsthonger in de voedselindustrie!

Het verhaal van de massale mishandeling van varkens in het slachthuis ten Tielt heeft veel mensen verontwaardigd. Velen konden de gruwelijke beelden niet aanzien. Op de beelden was een heus bloedbad te zien en het gegil van de biggen ging door merg en been.

Beeld uit de opnamen van Animal Rights

 

Door Kanzy (Gent)

We zagen hoe de dieren geschopt en geslagen werden door medewerkers van het bedrijf, hoe ze levend verdronken in heet water van 60 graden. De voorzitter van de actiegroep “Animal Rights” reageerde in De Morgen: “Aanhoudend veroorzaakt dierenleed en fraude maken dat dit slachthuis ten Tielt niet langer open kan blijven.” Minister Weyts moest effectief de productie laten stilleggen.

De dierenrechtenorganisatie werkte een maand lang undercover bij het bedrijf en filmde de afgrijselijke toestanden. De CEO van het slachthuis verklaarde dat hij niets afwist van dergelijke praktijken. We hebben dus niet enkel te maken met dierenleed en mishandeling, maar ook met ontkenning.

Het huidige systeem is nefast voor mens, dier en milieu. We zagen al dat een derde van de totale broeikasgassen afkomstig zijn van slechts een 30-tal grote bedrijven. Met handelsakkoorden zoals TTIP willen de kapitalisten de Europese wetgeving inzake voedselveiligheid verder afbouwen zodat er snellere winsten kunnen geboekt worden. Zo zouden chloorkippen mogelijk worden.

Vanwaar alle hebzucht? Massaproductie en spilzucht zijn eigen aan het systeem van de zogenaamde ‘vrije markt.’ Er wordt veel geproduceerd, maar toch zijn de tegenstellingen tussen arme landen en de westerse wereld erg groot. Terwijl er honger is, worden grote hoeveelheden voedsel weggegooid. Dit is eigen aan het kapitalisme. Problemen rond het voedselbeleid moeten bij de wortel aangepakt worden.

Strengere voedselwetgevingen moeten worden afgedwongen via massale strijd zoals dit ook in Europa reeds is gebeurd. Maar strengere voedselwetgevingen zijn niet voldoende.

Om dierenleed, de impact op milieu en mens aan te pakken zijn ook individuele oplossingen niet voldoende. Als partij zijn wij absoluut voorstander van alternatieven, maar niet enkel op individueel gebied. Men kan dus als reactie op dergelijk leed besluiten om vegetarisch te gaan eten maar een persoonlijke voedingskeuze is niet voldoende als antwoord op de problemen die veroorzaakt worden door een kleine elite die de gehele economie in handen heeft.

Het is niet omdat wij anders gaan handelen, dat de machthebbers hun gedragingen zullen aanpassen. Het is niet de maatschappij die schuldig is aan een ziek systeem. De behoeften en noden van de samenleving moeten niet aangepast worden aan een rot systeem, er is nood aan een ander systeem. In plaats van repressieve maatregelen inzake dieetkeuze, moeten we het systeem aanpakken dat de voedingsbodem vormt voor alle leed, besparingen, hongersnood, … Verander het systeem, om de maatschappij te veranderen!

Dit juist met als doel om voldoende vrijheid te kunnen geven aan het individu en zonder repressieve maatregelingen de productieverhoudingen aan te pakken in de plaats van een persoonlijke dieetkeuze te gaan opleggen.

Tegenover de kapitalistische spilzucht, winstbejag op kap van de samenleving en het milieu, moeten we een collectief alternatief stellen. Dit wil zeggen een democratisch beheer van energiebronnen en de economische productie. Op die manier kunnen er ook meer middelen vrijgemaakt worden voor wetenschappelijk onderzoek gericht op mens, dier en milieu. Technologische ontwikkelingen kunnen het leven van mens en dier drastisch verbeteren, in plaats van deze te gebruiken om enkel de winsten van een kleine minderheid te vergroten. Haal de winsthonger van ons bord!