Text Size

COP21: regeringsleiders en multinationals in Parijs, protest verboden

In Parijs en Brussel waren de gevolgen van de aanslagen en de terreurdreiging erg voelbaar. Tal van evenementen en betogingen werden verboden. De klimaattop in Parijs gaat wel door. De protestacties ertegen zijn verboden. En dit zowel in Frankrijk als in België. Toch schreeuwt de ernst van de situatie om een degelijke mobilisatie en grootschalig protest.

climatechangebxl

door Emily (Namen)

 

Vanaf 29 november komen 147 staatshoofden en regeringsleiders samen met duizenden politici en wetenschappers. Ze verzamelen in Parijs voor twee weken van onderhandelingen. Het vooropgestelde doel is het tot stand brengen van een klimaatakkoord dat de opwarming van de aarde beperkt tot 2 graden Celsius. Dit betekent dat de broeikasgassen met minstens 40% teruggedrongen moeten worden. Het klimaatakkoord moet het protocol van Kyoto vervangen na 2020.

De teksten voor de onderhandelingen blinken uit in een gebrek aan concrete doelstellingen. Er zijn geen tussentijdse doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, er wordt niet nagegaan hoe fossiele energie kan afgebouwd worden, … Alles blijft beperkt tot mooie woorden, maar er zullen geen daden volgen en dit terwijl de historische uitdaging groot is. Wetenschappers merken op dat we al bezig zijn met de opwarming van 2 graden te realiseren en dat dit heel wat druk zal zetten op de voedselveiligheid, aanleiding kan geven tot extreem weer, het niveau van de zeespiegel doet stijgen, … In vergelijking met het tijdperk voor de industrialisering is er al een opwarming van 0,85 graden Celsius vastgesteld. Als er niets verandert, kan dit tot 4,6 graden oplopen tegen het einde van de eeuw. Dit zou rampzalig zijn met honderden miljoenen mensen die moeten vluchten en tientallen miljoenen mensen die omkomen.

Gezien de ernst van de situatie is het betogingsverbod tijdens COP21 opmerkelijk. We hadden al geen enkele illusie dat er iets uit de top zou komen. Als we vervolgens zien wat wel toegelaten wordt en wat verboden is, dan zien we de prioriteiten van de regeringen helemaal open en bloot. Diegenen die de meeste gevolgen dragen van klimaatverandering – onze klasse, die van de werkenden, jongeren en armen – moeten zwijgen. De verantwoordelijken voor de klimaatverandering, de grote bedrijven, kunnen samen met de regeringsleiders hun belangen verdedigen om ervoor te zorgen dat er geen akkoord komt dat hun winsten bedreigt. Het betogingsverbod is ook goed nieuws voor bedrijven als EDF, BNP Paribas, BMW,… die als sponsors van de klimaattop optreden om zichzelf een groener imago aan te meten. Deze bedrijven zullen als sponsor aanwezig zijn in Parijs maar ook via de lobbygroepen en regeringen.

We mogen niet aanvaarden dat een minderheid beslist over de toekomst van de mensheid. We hebben meer dan ooit nood aan een beweging van jongeren, werkenden en armen om samen een krachtsverhouding uit te bouwen waarmee we tot echte verandering kunnen komen. Dat betekent dat we een ander systeem opbouwen waarmee de bronnen van rijkdom, de menselijke arbeidskracht en de natuur, ten dienste staan van de meerderheid van de bevolking en niet van de winsten van een handvol superrijken. Om tot verandering te komen, moeten we ons organiseren en mobiliseren. We komen actief op voor publieke controle en bezit van de natuurlijke grondstoffen, de energiesector, wetenschappelijk onderzoek en alle sleutelsectoren van de economie. Op deze basis is een rationele socialistische planning mogelijk in plaats van de enorme verspilling en de tekorten die eigen zijn aan het kapitalisme.

Wij zeggen: ‘socialistische verandering, geen klimaatverandering’ en ‘democratische planning, geen private winsten.’

Demonstratie in Oostende: zondag 6 december