Text Size

Aziatisch protest bij 25ste verjaardag Tsjernobyl

Onze kameraden in India lagen aan de basis van een protestactie in Bangalore en in Hong Kong voerde Socialist Action eveneens actie naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de kernramp in Tsjernobyl. Tot op vandaag heeft deze ramp verregaande gevolgen voor de bevolking rond Tsjernobyl. Dit maakt meteen ook duidelijk dat de recente ramp in Fukushima nog jarenlang zal nazinderen. En ook andere kerncentrales vormen een bedreiging voor mens en milieu.

25 jaar na Tsjernobyl

Vlak na de ramp in 1986 werd in heel wat landen onder druk van de bevolking gepraat over de afbouw van de nucleaire sector. De stijgende olieprijzen van de afgelopen maanden zorgden voor een tendens in de andere richting. Fukushima toont echter aan dat de ramp in Tsjernobyl geen alleenstaand gegeven was en dat kernenergie, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, nog steeds niet volkomen veilig is.

De gevolgen van de ramp in Tsjernobyl zijn nog steeds voelbaar. Uit een studie van Russische wetenschappers, gepubliceerd door Greenpeace in 2006, blijkt dat in een aantal regio’s van Wit-Rusland (het land dat het hardste werd getroffen door de nucleaire neerslag na Tsjernobyl) het aantal kankers in de periode 1990-2000 met 40% is toegenomen. De grootste stijging was er in de regio Gomel (52%), waar er ook het meeste nucleaire neerslag was. De stijging was beperkter waar er minder neerslag was geweest. (hier kan je het volledige rapport nalezen).

Volgens de onderzoekers die dit rapport opstelden, en daarbij heel wat tegenkantingen van het politieke establishment en de kernlobby moesten trotseren, stierven er in de 20 jaar na de ramp maar liefst 200.000 mensen als gevolg van Tsjernobyl.

Protest in Hong Kong

Leden van Socialist Action en de Liga van Sociaal-Democraten (LSD) rond parlementslid Leung Kwok-hung trokken op de 25ste verjaardag van de ramp in Tsjernobyl naar de kantoren van CLP, het grootste energiebedrijf van Hong Kong en eigenaar van de kerncentrale van Daya Bay net buiten Hong Kong. Dat energiebedrijf wil de kernenergie verder uitbouwen en hoopt dat tegen 2020 de helft van de energie in Hong Kong van kerncentrales zou komen.

De actievoerders overhandigden een protestbrief en hielden een minuut stilte voor de slachtoffers van de rampen in Tsjernobyl en Fukushima. Yu Wai Pan van Socialist Action verklaarde: “Na Tsjernobyl probeerde de kernlobby ons wijs te maken dat deze ramp het gevolg was van het gebrek aan veiligheid in de dictatoriale Sovjetunie. Japan had zogezegd veilige en technologisch sterk ontwikkelde kernenergie. Nu zien we de realiteit, er is niet zoiets als veilige kernenergie.” De uitbreiding van de nucleaire sector in Hong Kong is onderdeel van het Chinese plan om de komende 10 jaar maar liefst 100 nieuwe kerncentrales te bouwen. Daarmee is China goed voor 40% van de wereldwijd geplande nieuwe centrales.

Eerder was er een betoging van milieuorganisaties en linkse groepen met 400 aanwezigen. Ook elders in Azië werd geprotesteerd, in Tokyo waren er naar schatting 5.000 betogers en komend weekend volgt een grote betoging in de Taiwanese hoofdstad Taipei.

 

Protest in Bangalore

Op 26 april lagen onze Indische kameraden van New Socialist Alternative mee aan de basis van een protestactie tegen kernenergie. De afgelopen jaren heeft India geïnvesteerd in eigen kerncentrales en het kreeg daarbij actieve steun vanuit de Verenigde Staten. Daarbij zijn er heel wat twijfels over de veiligheid van deze centrales, in de regio rond de kerncentrale van Kaiga is er een toename van het aantal kankers. De omvang van de schadelijke gevolgen wordt bewust niet onderzocht, maar het staat vast dat er in het stadje Yellapur op 20 km van de centrale van Kaiga een vertienvoudiging van het aantal kankers is.

De regering treedt vooral hardhandig op tegen wie zich tegen de bouw van nieuwe kerncentrales verzet, zo werden 134 activisten opgepakt omdat ze vreedzaam protesteerden tegen de bouw van een kerncentrale in Jaitapur.