Text Size

Gratis onderwijs, fatsoenlijke banen!

Neem een abonnement! Het is intussen al meer dan 150 jaar geleden dat Karl Marx analyseerde hoe het kapitalistische systeem enkel voordelen biedt voor een kleine parasitaire minderheid, terwijl de grote meerderheid van de bevolking armoede, werkloosheid en ellende kent als gevolg van de overproductiecrises. Vooral wij jongeren krijgen, ook bij deze crisis weer, de zwaarste klappen.
Door Jos Alembic, Offensief Utrecht

We horen tegenwoordig vaak dat we in de ergste economische crisis sinds de jaren '30 zitten. De Engelse krant Financial Times stelde dat de “breed verspreide en diepe woede tegenover het kapitalisme... het nieuwe en dominante feit vormt in het politieke leven.” Steeds meer jongeren en arbeiders gaan op zoek naar een alternatief op een samenleving die hen niets te bieden heeft.

Er wordt geen reddingsplan gelanceerd voor de honderdduizenden werkenden die hun baan verliezen als gevolg van de crisis. In de 16 landen van de Eurozone gingen er in de eerste drie maanden van dit jaar 1,22 miljoen banen verloren. Jongeren worden daarbij hard getroffen. Onder de Nederlandse jongeren onder de 25 jaar lag de werkloosheid in mei 12% hoger dan een jaar eerder en de toekomst voor diegenen die dit jaar afstuderen ziet er behoorlijk belabberd uit.

De komende maanden zal er verder bespaard worden over onze rug. Zo krijgen we onder meer te maken met besparingen in het onderwijs. Als je dus denkt dat je beter langer kunt gaan studeren, dan ben je niet alleen. Door de grote toestroom staat het onderwijssysteem op knappen. Zelfs Minister Plasterk moest dat begin september toegeven door te stellen dat het hoger onderwijs uit zijn voegen barst. Hij heeft echter geen antwoorden en gooit er nog eens een “herstructurering” tegen aan.

Dan toch maar voor een baantje zoeken? Succes. Zelfs de klotebaantjes van het formaat McDonalds zijn steeds minder voorradig en als je dan het geluk hebt een baan te vinden, is het vaak een tijdelijke en superflexibele mini-baan. De motie Rutte (van de VVD) heeft er afgelopen juli voor gezorgd dat we tot 27 jaar moeten werken op basis van tijdelijke contracten. Probeer bovendien maar eens als 18 jarige van 3,67 euro (bruto!) per uur rond te komen... Een onzekere mini-baan als uitdrukking van een onzekere mini-toekomst?

Offensief aanvaardt deze logica niet. Wij gaan in verzet tegen een systeem dat ons geen toekomst te bieden heeft. In ons verzet baseren we ons op het marxisme: een wetenschappelijk methode om de samenleving en vooral de verandering ervan te begrijpen. Wij stellen dat de winstlogica die dit systeem voortdrijft, ook zorgt voor sociale ellende, bezuinigingen, etc. Wij eisen daarom dat er een einde wordt gemaakt aan deze winstlogica om zo een goed leven voor iedereen te garanderen.

We staan voor gratis onderwijs en fatsoendelijke banen om iedereen een goed leven te garanderen. Deze zaken krijgen we niet cadeau van de bazen en hun staat door ze slechts te eisen. We moeten ons daarvoor organiseren. We willen bouwen aan een sterk anti-kapitalistisch verzet door dit te verbinden aan een socialistisch alternatief. Die socialistische toekomst moeten we vandaag beginnen voor te bereiden. Sluit je aan bij Offensief, neem deel aan onze campagnes.

  • Voor gratis onderwijs voor iedereen en van alle leeftijden!
  • Voor fatsoendelijk loon: 10 euro netto loon per uur voor iedereen vanaf 18 jaar!
  • Voor werkzekerheid: een einde aan de tijdelijke contracten, geen gemorrel aan ontslagrecht!