Text Size

Studenten bezetten de Hogeschool Rotterdam

Op 8 april zullen studenten aan de Hogeschool Rotterdam een deel van de Hogeschool gaan bezetten. Dit als protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Persbericht van het HRO Actiecomité, een initiatief van de studenten van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Rotterdam

Studenten van de Hogeschool Rotterdam zullen aanstaande vrijdag, 8 april  2011, een aantal van de liften op Museumpark gaan bezetten. Het kabinet Rutte heeft haar plannen voor de bezuinigingen op het hoger onderwijs reeds bekend gemaakt. Iedere student die meer dan een jaar studievertraging oploopt zal een verhoging van het collegegeld van maar liefst € 3.000,- krijgen. Dit betekent dat het jaarlijkse collegegeld zal oplopen tot bijna € 5000-, een bedrag dat voor veel studenten onbetaalbaar is.

Daarnaast zullen de onderwijsinstellingen ook een boete krijgen van € 3.000,- per student per jaar. Tevens zal de basisbeurs voor de masterfase vervallen, wat betekent dat deze studenten er nog eens honderden euro’s per maand op achteruit gaan. In plaats daarvan komt er een leenstelsel waarbij de student een termijn van 20 jaar heeft om de gemaakte kosten terug te kunnen betalen.

Ook het recht op een OV-kaart vervalt, terwijl studenten deze vaak hard nodig hebben om van huis naar hun studie-, of stageplek te reizen.

Het volgen van extra vakken of het doen van bestuurs- of vrijwilligerswerk wordt in de toekomst onmogelijk gemaakt doordat zowel studenten als instellingen hier een boete voor moeten betalen aan de overheid. Ook worden huidige studenten die om welke reden dan ook vertraging oplopen door de regeling gestraft, terwijl zij niet konden weten van de plannen.

Ondanks de steun van de SGP, heeft de coalitie in de eerste kamer nog steeds een kans om deze Halbeheffing door te laten gaan.

Met de bezetting hopen de actievoerders het signaal af te geven dat de bezuinigingsplannen desastreuze gevolgen hebben voor de kenniseconomie en daarom onacceptabel zijn.