Text Size

Studenten bezetten service en informatiecentrum UvA - Update

Enkele tientallen studenten hebben vanmorgen het service en informatiecentrum in Amsterdam bezet. De studenten uiten hun bezorgdheid over het beleid van het huidige kabinet. De boodschap is: 'Stop alle bezuinigingen op het onderwijs.' Met dit protest vestigen de studenten ook de aandacht op de massale demonstratie tegen de bezuinigingen, die op 21 januari in Den Haag zal gehouden worden. De studenten hebben van het gebouw een alternatief voorlichtingsbureau gemaakt.

Ingestuurd persbericht

De studenten eisen van het college van bestuur dat alle studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam de mogelijkheid krijgen om naar het Malieveld te gaan. ‘Geen deadlines, tentamens en herkansingen op vrijdag, vrij voor alle medewerkers en gratis bussen naar Den Haag’, aldus een woordvoerder van de bezetters.

In het service en informatiecentrum worden normaal gesproken administratieve zaken verricht en zijn enkele diensten gevestigd. Studenten die bellen worden geïnformeerd over de verschraling van het onderwijs op de UvA en HvA, de gevolgen van het kabinetsbeleid en iedereen die belt wordt opgeroepen om op 21 januari naar het Malieveld te gaan. Op de ramen hangen posters met de eisen en slogans als 'Als de universiteit een fabriek is, ben ik een fabrieksfout'. De sfeer is gemoedelijk, af en toe komen er studenten langslopen en bekijken ze de spandoeken, sommige besluiten binnen te gaan kijken, waar ze door de bezetters verwelkomd worden.

De studenten kaarten met hun actie de problemen aan in het onderwijs, die volgens hen zullen verergeren door het kabinetsbeleid: ‘Iedere student zal volgend jaar de gevolgen merken van de boete voor studievertraging, omdat zowel onderwijsinstellingen als studenten deze bezuinigmaatregel moeten betalen. Het volgen van een tweede studie is voor veel studenten nu al onbetaalbaar. Verder leiden boetes tot een verschraling van de onderwijskwaliteit. Daarnaast leidt de collegegeldverhoging ertoe dat ambitieuze studenten een enorme rekening gepresenteerd krijgen. Je verdiepen en verbreden of werken naast je studie wordt zwaar bestraft.’

Vanaf 13:20 uur zullen de bezetters een programma verzorgen waarin ze de huidige problemen in het onderwijs uiteen zetten en aandacht aan studentenacties in andere landen besteden. SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk spreekt in een debat 'Wat zijn precies die bezuinigingen, en waar komen ze vandaan?' Tevens zijn er sprekers over de Duitse en Engelse studentenbewegingen.

Door de stad heen worden door de bezetters flyers uitgedeeld om de studenten te betrekken bij hun actie en uit te nodigen voor het programma. Hoe lang de bezetters zullen blijven zitten, en of het college van bestuur aan hun eisen tegemoet komt, is vooralsnog onbekend.

 


Lees ook: KennisCrisis? Protesteer mee op 21 januari!

 


 

Update 17 januari 17:55

Gesprek met Vice-Voorzitter CvB in komende half uur, steeds meer politie voor de deur

De vice-voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, heeft toegezegd binnen het komende half uur met de bezetters van het service-centrum te gaan praten. Tegelijkertijd komt er steeds meer politie voor de deur. De bezetting verliep tot nu toe uiterst gemoedelijk, eerder op de middag waren er debatten met onder andere Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP) over de staat van het onderwijs, de aankomende bezuingingen en studentenacties in het buitenland.

De studenten bezetten vanmorgen het service en informatiecentrum als protest tegen de aankomende bezuinigingen. 'En als er dan zo nodig bezuinigd moet worden, dan doe dat dan maar op het management en niet op ons het onderwijs', aldus een woordvoerder.

 


 

Update 17 januari 21:30

Bezettende studenten dwingen toezeggingen van het bestuur af

De studenten die vandaag het studenten- en informatiecentrum van de UvA bezetten hebben twee toezeggingen van het College van Bestuur afgedwongen. Het CvB zal alle studenten en medewerkers oproepen, via een mail, om vrijdag naar de landelijke demonstratie te komen. Ook zal het CvB aan opleidingsmanagers en onderwijsdirecteuren een brief sturen waarin staat dat de mogelijkheid moet worden geboden waar mogelijk binnen het curriculum, om herkansingen te verplaatsen.

De bezetters hebben het pand vreedzaam verlaten en netjes achtergelaten. Na een lange dag overheerste het optimisme. Ondanks de massale aanwezigheid van politie bleef de sfeer binnen het gebouw rustig. “Studenten hebben laten zien dat actie voeren werkt, het CvB heeft is tegemoet gekomen aan onze eisen”. Op deze manier wordt het voor veel meer studenten mogelijk te demonstreren tegen het kabinet vrijdag”.

De studenten willen dat de UvA zich achter acties blijft scharen. Een woordvoerder zegt: “Jammer genoeg heeft CvB het niks toegezegd voor medewerkers en HvA-studenten, een zwaktebod. We zullen het bestuur nauwlettend in de gaten houden en waar nodig weer in actie komen. Op dit moment is het van het grootste belang om vrijdag een grote demonstratie neer te zetten”.