Text Size

FNV kiest voor protest: meer koopkracht, bezuinigen is geen werk

thuiszorg actieAfgelopen woensdag organiseerde FNV in Beweging in het Beatrixtheater te Utrecht een bijeenkomst voor kaderleden ter voorbereiding op massa manifestatie op zaterdag 30 november a.s. “Koopkracht daalt en werkloosheid stijgt. Bezuinigingen maken het economisch herstel en de samenleving kapot.” Dat is het motief voor de komende campagne. De FNV komt in beweging onder het motto: meer koopkracht, bezuinigen is geen werk. Wij roepen iedereen op, vakbondslid of niet, om naar deze manifestatie op 30 november in de Jaarbeurs te Utrecht te komen.

Meer informatie staat op de campagnesite “koopkrachtenechtebanen.nl”. 

Artikel door Sebastiaan le Cavalier

 

De bijeenkomst is het startsein voor een campagne “voor koopkracht en echte banen” en tegen de bezuinigingspolitiek van de regering. Na het welkom volgde een presentatie van Ewald Engelen, professor financiële geografie. In deze presentatie werd uiteengezet wat de gevolgen zijn van meer dan 30 jaar – vanaf het akkoord van Wassenaar (1982) tot nu – loonmatigingspolitiek. De regering bezuinigt in totaal 53 miljard Euro, 26 miljard Euro haalt het kabinet weg bij de mensen door lastenverzwaring. Voor Engelen is niet de staatsschuld, maar zijn de hoge particuliere schulden de oorzaak van de crisis en die los je niet op door op de overheidsuitgaven te bezuinigen en geld bij de mensen weg te halen. Nederlandse huishoudens hebben volgens de officiële cijfers de hoogste schulden in de hele wereld (vooral hypotheken) en maken hun spaargelden op om hun dalende consumptie nog een beetje op peil te houden.

Volgens Engelen is de loonmatigingspolitiek telkens weer gehanteerd onder druk van het deel van de werkgevers – via hun belangenorganisatie VNO-NCW – dat de exportsector vertegenwoordigt, terwijl deze sector relatief gezien slechts een aandeel van 30% heeft in de Nederlandse economie. De boodschap was dan ook dat om uit deze crisis te komen loonsverhoging in de binnenlandse economische sectoren nodig is. Door loonsverhoging verbetert de koopkracht, stijgt de consumptie en trekt de economie weer vlot. 

Naar onze mening zijn loonsverhoging en stimulering van de economie goede eerste stappen -meer dan welkom - , maar er is meer nodig om de crisis op te lossen. Ger Geldhof, die bestuurder is bij het Amsterdamse Gemeentelijke Vervoersbedrijf (GVB) en lid van het bondsbestuur van Abvakabo FNV, gaf als commentaar uit de zaal dat je in de economie ook moest kijken naar de enorme bedragen die de overheid mist door de belastingontduiking en –vermijding van grote bedrijven. 

Door een lid van de vakbond van medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn werd tijdens de vragenronde ook de vraag gesteld waarom gekozen is voor een actiedag op zaterdag en niet voor een 24 uur durende staking op bijvoorbeeld vrijdag. Bondssecretaris Kuin gaf aan dat 30 november de start is van een campagne, waarbij stakingsacties niet zijn uitgesloten. 

Op de bijeenkomst bleek de enorme actie-ervaring van de vakbeweging toen een aantal vakbondsactievoerders uit verschillende sectoren aan het woord kwam: de metaalsector, waar net een CAO is afgesloten met 7% loonsverhoging voor jongeren (!), de schoonmaak en de thuiszorg.

De FNV lijkt na het Sociaal Akkoord, waar het kabinet de bijl in heeft gezet omdat het politiek beter uitkomt, de omslag te maken van polderen naar protest. De neiging om deze campagne als in 2004 te gebruiken als drukmiddel voor tijdens de cao-onderhandelingen, was tijdens de kaderbijeenkomst ook een beetje te proeven bij de vakbondsleiding. Dat zou onvoldoende zijn, zoals toen ook is gebleken.

Maar de vakbeweging kiest nu voor protest in plaats van polderen. Dat is een belangrijke stap vooruit want anderhalf jaar lang is eengemaakte strijd eigenlijk uitgebleven. Wij roepen iedereen dan ook op om van het massaprotest op 30 november en de campagne daarna een daverend succes te maken en deze regering de dreun te geven die zij verdient. Wij willen een vakbeweging die strijdbaar en met effect opkomt voor de leden. Een strijdbaar programma en actie is de beste garantie voor groei van de vakbeweging!